torstai 25. tammikuuta 2018

Miten rakentaisit oman Moodlesi?

Keskustelu Moodlen ja muiden verkkoympäristöjen esteetömyydestä jatkuu. Marraskuussa pitämäni webinaarin innostamana kokoonnuimme eilen Tredun Hepolamminkadun toimipisteeseen keskustelemaan samasta asiasta isolla porukalla Digiosalliseksi-työpajassa.

Moodle - esteetön ja helppo hahmottaa (workshop 16) 
ke 24.1. klo 13-16 Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä, tila L3026.

Aihe herätti erittäin paljon keskustelua. Eri organisaatioista tulleet osallistujat työskentelevät erilaisten opiskelijaryhmien kanssa. Osalla suurena haasteena on se, että opiskelijat ylipäätään voisivat työskennellä verkkoympäristössä. Moodlen käyttö on haastavaa, jos opiskelija unohtaa kerta toisensa jälkeen salasanansa, jos hän ei osaa kunnolla lukea ja kirjoittaa, kärsii pahasta hahmottamishäiriöstä tai suomen kielen taito ei riitä käsiteltäviin termeihin ja aihealueisiin.

Helppoa verkkoympäristöjen rakentaminen ei ole yhdenkään opiskelijaryhmän kanssa. Hahmottamisessa ja teknisissä taidoissa voi olla paljon ongelmia. Omat laitteet käyttäytyvät eri tavoin ja osalla opiskelijoista kärsivällisyys on alle minuutin mittainen. Jos haluttu asia ei löydy heti, ei sen etsimiseen haluta käyttää aikaa. Opiskelija unohtaa usein sen, että Moodleen jää digitaalinen jalanjälki. Lähes poikkeuksetta ongelmana löytämättömyyteen onkin se, ettei opiskelija ole edes avannut ensimmäistäkään Moodlen kuvaketta. Tällöin hän tarvitsee lisäkoulutusta verkkoympäristön käyttöön. 

Saavutettavuuden parantamiseksi on tehty aiemminkin suosituksia. ESOK-verkoston STIVI-suositukset on tehty hanketyönä korkeakouluille jo useita vuosia sitten. Niistä on mahdollista saada hyviä vinkkejä myös muille kouluasteille. Ongelmana tuntuu kuitenkin olevan se, että verkkoympäristöjen esteettömyyttä ei monikaan opettaja ole edes pohtinut. Näin ollen suosituksista ja vinkeistäkään ei tiedetä. Myös Celian sivuilta löytyy kattava tietopaketti verkkopalveluiden saavutettavuudesta. Saavutettavuusdirektiivi on tulossa. Opiskelu on muuttumassa entistä enemmän itsenäiseksi ja verkkovälitteiseksi. Asiaan kannattaa ihan oikeasti kiinnittää huomiota.

Näin sen tekisin


Ja eilisissäkin kommenteissa tuli esille riittämättömyys. Opettaja laatii oikeasti verkkoympäristön kovan kiireen keskellä. Jo sisällön hahmotteleminen ja Moodlen rakenteen suunnitteleminen saattaa viedä niin paljon aikaa, ettei typografiaa ja hahmottamisen helppoutta ehdi edes miettiä. Monelle opettajalle Moodle on vain osa opintokokonaisuuksien suunnittelua.

Osittain saavutettavuuttakin toki mietitään osana rutiinityöskentelyä. Tärkeää on tehtävien muotoilu ymmärrettävään ja selkeään muotoon. Tärkeää on, että verkkoympäristön rakenne on sellainen, että tehtävät löytyvät sieltä helposti. Opiskelijanäkökulmasta vain hankalaa on se, että jokaisella opiskelijalla on näistä asioista erilainen näkökulma. Moodle-ympäristön rakenteesta ei juurikaan ole organisaation sisällä yhteisiä pelisääntöjä, joten ne ovat kaikki sujuvasti erilaisia. Emme voi arvioida niiden paremmuutta, eikä se ole edes tarkoituksenmukaista. Hahmottamisen tekevät vaikeaksi erilaiset ratkaisut.

Ideoimme työpajassa miten kukin osallistuja rakantaisi oman Moodle-kurssinsa siten, että rakenne olisi hänen mielestään mahdollisimman selkeä, looginen ja esteetön. Hyviä ratkaisuja tuli paljon, mutta nekin kaikki olivat keskenään hyvin erilaisia. Työskentelemme hyvin vaikean aiheen parissa. Yksiselitteisiä vastauksia valitettavasti ei ole, joten keskustelua aiheesta kannattaa jatkaa.


Ideoimme työpajassa miten kukin osallistuja rakantaisi oman Moodle-kurssinsa siten, että rakenne olisi hänen mielestään mahdollisimman selkeä, looginen ja esteetön. Kuva: Minna Seppälä


 Jatketaan keskustelua ja jaetaan hyviä käytänteitä työpajan Padletissa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti