maanantai 9. huhtikuuta 2018

ITK: Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?

ITK-konferenssin logo
Digiosalliseksi-hanke on esillä torstaina 12.4. klo 16.15 ITK- eli Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa esitysssalissa 35.

Kuva: Taru Koivisto
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista? -foorumiesityksessä hankkeen projektipäällikkö Minna Seppälä ja asiantuntija Matleena Laakso kertovat hankkeen tuloksista. Esillä ovat etenkin pirkanmaalaisille ammatillisille opettajille tehty kysely erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaamisesta ja ohjaamisesta digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä erityistä tukea tarvitseville nuorille tehty kysely digiosallisuudesta.

Keskiviikkona olemme mukana järjestämässä ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistä työpajaa opettajan työn ja osaamisen muutoksesta digitalisoituvassa maailmassa. Siitä on kerrottu tarkemmin edellisessä blogijulkaisussa.


Tviittaajan vinkitEsityksen diat ja abstrakti

Alla oleva abstrakti löytyy konferenssin sivulta ja kopiona myös alta.
"Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista? Oppimista, vuorovaikutusta ja yhteiskuntaan osallistumista auttaa paljon, jos osaa käyttää laitteita ja verkon palveluita. Se on haasteellista vielä liian monelle. On tärkeää huomioida myös ne erityistä tukea tarvitsevat nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä kokonaan digitaalisen yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle. Tähän liittyen on tärkeäksi kehittämiskohteeksi noussut opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvassa kohtaamis- ja ohjaamisosaamisessa.   
Oppijakeskeisyys ja osaamisperustaisuus ovat vaikuttaneet muutokseen kohti ohjaavampaa opettajuutta. Millaisia haasteita opettajat kokevat verkossa tapahtuvassa työskentelyssä, erityisesti opiskelijoiden kohtaamisessa ja ohjaamisessa? Tekemästämme kyselystä ilmenee, että opettajuus ja ohjaus digiajassa on koettu monella eri tasolla haasteelliseksi ja moni ammatillinen opettaja ja nuorten ohjaaja pitää erityisesti verkossa tapahtuvaa opiskelijan kohtaamista ja ohjaamista opettajan uutena kompetenssialueena. Kyselyssä vastaajat pohtivat myös millaista pedagogista lisäarvoa digitaalisuus tuottaa.   
Puheenvuorossa keskeistä on digiosallisuuden lisääminen. Erityistä tukea tarvitseville nuorille soveltuvan ohjauksen ja toiminnan kautta he voivat kokea osaamisen ja onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta yhdenvertaisuutta toimiessaan digitaalisessa yhteiskunnassa. Esimerkkimme kertovat oppimisesta, voimaantumisesta ja vertaistyöskentelyn onnistumisesta. Kyky hyödyntää digilaitteita ja verkon palveluiden oppiminen vaikuttaa vapaa-aikaan, omien asioiden hoitamiseen, opiskelu- ja työpaikan löytämiseen ja ylipäätään osallisuuden kokemiseen. 
Lokakuussa 2017 käynnistimme Digiosalliseksi -hankkeessa kyselyn erityistä tukea tarvitseville nuorille, missä kartoitamme sitä, mitä osallisuus digitaalisessa maailmassa heille tarkoittaa, millaiseksi he kokevat osaamisensa ja miten verkko vaikuttaa heidän elämäänsä. Kyselyn tulokset tulevat osaltaan ohjaamaan hankkeemme toimintaa, mutta antavat evästä myös muille opettajille ja ohjaajille. On tärkeää, ettei yksikään nuori syrjäydy digitaalisesta maailmasta. Vaikka osa nuorista viettää siellä liikaakin aikaa, on tärkeää tukea myös niitä nuoria, joille verkon maailma ja sen mahdollisuudet on jäänyt tuntemattomaksi. 
Digiosalliseksi on Tampereen ammattikorkeakoulun eli TAMKin hallinnoima ESR-hanke (2016-2018). Hankkeen tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosallisuutta, niin että heillä olisi paremmat valmiudet sekä mahdollisuudet opiskella, työskennellä ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Hankkeen osatoteuttajat ovat Tredu, Kiipula, Silta-valmennus ja VAAO."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti