Pidetyt workshopit

Workshopit ovat alla numerojärjestyksessä, joka hieman poikkeaa toteutusjärjestyksestä!


Workshop 1: Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä 25.10.2016 TAMKissa


Workshopissa jaetaan kokemuksia pedagogien verkostoista ja niiden merkityksestä opettajan ja ohjaajan työssä. Perehdymme myös avoimen jakamisen ideaan. Se on yhä tärkeämpi toimintatapa niin oppilaitoksissa kuin koko yhteiskunnassa. Avoimen Creative Commons –lisenssin tuntemisesta on hyötyä niin materiaalien jakajille kuin niille, jotka hyödyntävät toisten jakamaa. Lopuksi tutustumme muutamiin sivustoihin, joista löytyy jaettua materiaalia opettajille.


Workshop 2: Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.2016 TAMKissa


Tunnetko oman mobiiilaitteesi? Osaatko hyödyntää sitä aktiivisesti opetuksessa, ohjauksessa ja muussa työssäsi? Workshopissa tutustutaan itse kokeillen mobiililaitteiden hyödyntämiseen ja erilaisiin sovelluksiin mm. vuorovaikutuksen ja sisällön tuottamisen näkökulmasta.


Workshop 3: Verkon helpot palvelut  16.5.2017 VAAOssa


Workshopissa harjoitellaan verkon helppoja ja ilman oppijan kirjautumista toimivia palveluita, joista suuri osa toimii sekä läppäreillä että mobiililaitteilla. Tutustumme muun muassa yksinkertaiseen chattiin, ”digitaaliseen fläppitauluun” Padletiin, kokeilemme yhteisen sanapilven tekemistä ja muutamia kyselytyökaluja (Kahoot, Quizizz ym). Opit myös tekemään yksinkertaisia animaatioita ja lukemaan QR-koodeja ja hyödyntämään niitä työssäsi.


Workshopit 4: Verkon helpot palvelut 20.2.2017 Tredussa Virroilla  


Workshopissa  harjoitellaan verkon helppoja ja usein ilman oppijan kirjautumista toimivia palveluita, joista suuri osa toimii sekä läppäreillä että mobiililaitteilla. Tutustumme muun muassa erilaisiin yhteisen tuottamisen palveluihin (Padlet ja Office), sanapilviin ja kyselytyökaluihin (Kahoot, Quizizz ym). Opit myös tekemään ja lukemaan QR-koodeja jaa hyödyntämään niitä työssäsi. Kokeilemme myös muutamia digitarinasovelluksia.


Workshop 5: Verkossa tapahtuva kohtaaminen ja ohjaaminen 22.3.2017 TAMK, Tampere & Tredu, Virrat


Ohjelma on osittain yhteinen Tampereen ja Virtain kanssa. Workshopissa perehdytään kohtaamiseen, ohjaamiseen, oppijoiden tukemiseen ja vuorovaikutukseen verkossa erityistä tukea tarvitsevien näkökulmasta.  Perehdymme myös kokeiluun, jossa on hyödynnetty verkon eri välineitä (Facebook, Skype ja blogi) työssäoppimisen ohjauksessa. Tutustumme myös muihin palveluihin, jotka sopivat verkko-ohjaamiseen.


Workshop 6: Digitaalisuus erityisopettajan työssä 17.5.2017 TAMKissa


Workshop oli suunnattu vain TAMKin erityisopettajaopiskelijoille


Workshop 7: Verkon helpot palvelut 29.8.2017 TAMKissa


Workshopissa harjoitellaan verkon helppoja ja ilman oppijan kirjautumista toimivia palveluita, joista suuri osa toimii sekä läppäreillä että mobiililaitteilla. Tutustumme muun muassa yksinkertaiseen chattiin, kokeilemme yhteisen sanapilven tekemistä ja muutamia kyselytyökaluja (Kahoot, Quizizz ym). Opit myös tekemään yksinkertaisia animaatioita ja lukemaan QR-koodeja ja hyödyntämään niitä työssäsi.


Workshop 8: Valmentava opettajuus 5.9.2017 Tredun Santalahdentiellä


Mitä on valmentava opettajuus? Miten opettajan ja opiskelijan rooli on muuttunut valmennusken myötä? Digiosalliseksi-hankkeen workshopissa tutustumme valmentavaan opettajuuteen sekä valmennuksellisiin metodeihin. Työskentelemme tiimeissä ja keskustelemme valmennuksen ja itsenäisen opiskelun tuomista mahdollisuuksista ja haasteista erityisen tuen opiskelijoille. Iltapäivä on rakennettu valmennuksellisen opiskelupäivän muotoon.


Workshop 9: Verkon helpot palvelut (sanapilvet, Padlet ja ajatuskartat) 12.9.2017 Tredun Santalahdentiellä


Workshopissa harjoitellaan verkon helppoja ja pääosin ilman oppijan kirjautumista toimivia palveluita. Tutustumme opetuksen näkökulmasta etenkin sanapilviin, Padletiin ja käsitekarttoihin.Workshop 10: Moodle - esteetön ja helppo hahmottaa 16.11.2017 (webinaari


Moodle on yleisesti käytetty oppimisympäristö eri organisaatioissa. Monet opettajista pitävät Moodlea selkeänä ja toimivana, mutta opiskelijapalautteessa oppimisympäristöä pidetään melko usein sekavana ja vaikeana. Haluttuja tietoja ei aina löydetä oppimisympäristöstä toivotulla tavalla. Webinaarissa pohditaan Moodlea esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden näkökulmasta. Esille tuodaan opiskelijoiden kokemuksia sekä luodaan mallia erityisen tuen opiskelijoille soveltuvasta "helposta" Moodle-kurssista.

Workshop järjestettiin webinaarina eli verkkoseminaarina ja tallenne on toimitettu vain ilmoittautuneille.


 Workshop 11: Blogipaja 14.9.2017 TAMKissa 


Workshopissa osallistujat luovat blogin, joka voi toimia oppimispäiväkirjana, reflektion paikkana, osaamisen jakamisessa, ammatillisena portfoliona - miten kukin opiskelija sitä haluaakin käyttää.


Workshop 12: Sähköiset kyselytyökalut 10.10.2017 Tredu, Santalahdentie 


Teemana ovat verkon maksuttomat sähköiset kyselytyökalut, joilla voi tehdä monivalintakokeita, aktivoida oppitunteja tai antaa kotona tehtäviä harjoituksia. Pääset ensin kokeilemaan niitä oppijan roolissa ja sen jälkeen voit tehdä oman kyselyn haluamallasi työkalulla. Esillä ovat Kahoot, Quizizz, Socrative ja Quizlet.


Workshop 13: Aktivointi, arviointi ja havainnollistaminen 16.1.2018 Virtain lukiolla 


Teemana ovat sähköiset työkalut oppituntien aktivoinnissa ja arvioinnin apuna. Lisäksi tutustumme Google Expeditions -sovellukseen ja teemme sillä virtuaalisen luokkaretken pahvisten virtuaalilasien avulla. 


Workshop 14: Facebook opettajan ja ohjaajan työssä 4.12.2017 VAAOssa  


Teemana on Facebookin käyttäminen opettajan ja ohjaajan työssä ja esillä ovat myös Facebookin ammatilliset sivut ja ryhmät. Workshopin idea syntyi projektiryhmä keskusteluista, kun jaoimme kokemuksia siitä, millainen profiili on sallittu, miten voi suojata omia tietojaan ja miten toimia Facebookissa opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumislomakkeessa voit nostaa esiin toiveita muistakin teemoista.


Workshop 15: Valmentava opettajuus 30.1.2018 Virtain lukio/Tredu 


Mitä on valmentava opettajuus? Miten opettajan ja opiskelijan rooli on muuttunut valmennuksen myötä? Tutustumme valmentavaan opettajuuteen sekä valmennuksellisiin metodeihin. Työskentelemme tiimeissä ja keskustelemme valmennuksen ja itsenäisen opiskelun tuomista mahdollisuuksista ja haasteista muun muassa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.  Workshop 16: Moodle - esteetön ja helppo hahmottaa 24.1.2018 Tredun Hepolamminkadulla


  Moodle on yleisesti käytetty oppimisympäristö eri organisaatioissa. Monet opettajista pitävät Moodlea selkeänä ja toimivana, mutta opiskelijapalautteessa oppimisympäristöä pidetään melko usein sekavana ja vaikeana. Haluttuja tietoja ei aina löydetä oppimisympäristöstä toivotulla tavalla. Workshopissa pohditaan Moodlea esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden näkökulmasta. Käytän Moodlea esimerkkinä, mutta käsiteltävät asiat pätevät myös muihin verkkoympäristöihin.


  Workshop 17: Digi ammatillisessa opetuksessa 25.1.2018 Tredun Hepolamminkadulla 


  Miten ammatillisten aineiden opetuksessa voi hyödyntää verkon sovelluksia tai opiskelijoiden älypuhelimia? Tutustumme erilaisiin maksuttomiin sovelluksiin, opettelemme tekemään qr-koodeja ja ideoimme, miten niitä voi esim. työsalissa käyttää. Lopuksi teemme virtuaalisen luokkaretken kännykän kanssa käytettävien virtuaalilasien kanssa.
  Workshop on suunnattu erityisesti Tredun Hepolamminkadun erityisopettajille sekä kone- ja tuotantotekniikan ja sähkön opettajille. Jos haluatte vastaavan workshopin omaan oppilaitokseenne tai yksikköönne, olkaa yhteydessä! 


  Workshop 18: Monipuolinen ja uudistuva Kahoot  ja
  Workshop 19: Padlet opetuksessa sekä 8.2.1018 TAMK-konferenssissa


  Webinaari 20: Erityisen tuen opiskelijan haasteet ja mahdollisuudet verkko-opetuksessa ja digitaalisten työkalujen käytössä 20.2.2018

  Koulutus digitalisoituu. Webinaarissa pohdimme millaisia haasteita ja mahdollisuuksia verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu ja ohjaus tuovat erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle.


  Workshop 21: Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä 8.3.2018 Saskyn Mäntän toimipisteessä 


  Miten pysyä ajan tasalla ammatillisena opettajana? Mistä verkosta löytyvät pedagogien verkostot ja mikä on niiden merkitys opettajan ja ohjaajan työssä? Entä mitä avoin jakaminen ja Creative Commons –lisenssit tarkoittavat ja mitä hyötyä niistä on minulle?
  Workshopissa työstetään näitä teemoja keskustellen ja kokemuksia jakaen. Tutustumme myös erilaisiin helppoihin digisovelluksiin, joiden kautta käsittelemme oppimisen ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamisen kysymyksiä.


  Workshop 22: Yhteisöllinen projektien suunnittelu ohjaajien ja nuorten kanssa -työpaja  Virroilla (oli osittain seurattavissa verkon välityksellä) 6.3.2018 


  Oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opetus on tärkeää. Erilaisilla projekteilla ja teemapäivillä voidaan osallistaa opiskelijaa, kehittää hänen vuorovaikutustaitojaan ja yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Työpajassa kehittelemme toimintamuotoja ja työkaluja, joilla (erityisesti tukea tarvitsevat) opiskelijat voivat yhteistyössä ohjaajansa kanssa suunnitella, raportoida ja arvioida omaa projektia tai toimintaa sekä sen aktiviteetteja ja oppimistavoitteita. 


  Workshop 23: Opetuksen digitrendit ja opettajan arjen työkalut Tredun Hepolamminkadulla 12.3.2018


  Media-alan henkilöstölle suunnatussa workshopissa tutustuttiin opetusteknologian lähivuosien trendeihin ja haasteisiin ja peilaattiin niitä Tredun ja media-alan opettajien arkeen. Lisäksi kokeiltiin muutamia opetuksen digisovelluksia. 


  Workshop 24: Digityökaluja ammatillisen open työkalupakkiin 23.2.18 


  Workshop oli suunnattu TAMKin opettajaopiskelijoille


  Workshopit 25. ja 26.: Arviointia tukevat digivälineet 16.3.2018 TAMKissa


  Kaksi perättäistä workshopia oli suunnattu TAMKin opettajaopiskelijoille  Workshop 27: Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 20.3.2018 Tredun/Teklun Hepolamminkadun kampuksella


  Workshopissa tutustutaan lisättyyn ja virtuaalitodellisuuteen. Katsomme verkosta löytyviä valmiita lisätyn todellisuuden sisältöjä ja harjoittelemme sisältöjen luomista itse. Virtuaalitodellisuuteen tutustumme älypuhelinten kanssa käytettävien edullisten pahvilasien avulla. Niiden avulla pääset virtuaaliselle luokkaretkelle ja opit mistä verkosta löytyy valmiita 360-sisältöjä. Kokeilemme myös 360-kuvien ottamista maksuttomalla mobiilisovelluksella. Kuvaan saa mukaan oman selostuksen, mikä lisää mahdollisuuksia hyödyntää niitä opetuksessa. Mukaasi tarvitset mobiililaitteen (Android tai iOS) sekä maksuttomia sovelluksia, joiden listauksen saat sähköpostiisi vähän ennen workshopia.


  ITK-konferenssi 11.-13.4.2018 Hämeenlinnassa   Workshop 28: Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille 20.4.2018 verkon kautta   Workshop 29: Digitaalisuus erityisen tuen opiskelijan ja hänen ohjaajansa työkaluna Saskyn Mäntän toimipisteessä 26.4.2018


   • Koulutus ja ohjaus digitalisoituvat. Työpajassa pohdimme millaisia haasteita ja mahdollisuuksia verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu ja ohjaus tuovat erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle ja ohjaajalle.
   • Bloggaus materiaaleineen

    

   Workshop 30: Vielä kerran Moodle - miten luoda selkeä verkkoympäristö 14.4.2018 TAMKissa


   Workshop oli suunnattu TAMKin opettajaopiskelijoille

   Workshop 31: Sähköiset kyselytyökalut, SASKY, Sastamalan 31.5.2018 


   Workhopissa tutustutaan erilaisiin sähköisiin kyselytyökaluihin. Niitä voi käyttää arvioinnin apuna, niillä voi kartoittaa opiskelijoiden ennakkotietoja ja mielipiteitä sekä aktivoida ryhmässä käytävää keskustelua. Ensin kokeillaan näitä välineitä oppijan roolissa, sen jälkeen otetaan aikaa omien kyselyiden tekemiseen. Esillä ovat mm. sanapilvet, erilaiset Kahootit ja monelle erityistä tukea tarvitsevalle paremmin sopiva Quizizz sekä hauska ryhmissä tehtävä Quizlet Live -kisa.


   Workshop 32: Blogit opetuksessa ja pari videovinkkiä, TAMK 12.9.2018


   Workshopissa luotiin blogit ja tutustuttiin lyhyesti videoiden tekemiseen


   Worksho 33: Kaikki opet digittää 20.11.2018   Workshop 34: Millaista tukea digiope tarvitsee? webinaari 23.10.2018


   Digiope ja tuen tarve - millaista pedagogista ja teknistä tukea kehittyvä opettaja tarvitsee? Onko sitä tarjolla? Riittävätkö resurssit? Kokemuksia ja keskustelua Heli Antilan johdolla.

   Digiosalliseksi vai osattomaksi -seminaari 31.10.2018


   Seminaarissa pidetiin useita työpajoja ja muita esityksiä. Seminaariin liityvät blogijulkaisut on koottu seminaarin blogisivulle.

   Workshop 35: Virtuaalitodellisuus opetuksessa 17.12.2018

   Ei kommentteja:

   Lähetä kommentti