torstai 8. maaliskuuta 2018

Mutta miten osallistaa nuoria?

Oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opetus on tärkeää. Erilaisilla projekteilla ja teemapäivillä voidaan osallistaa opiskelijaa, kehittää hänen vuorovaikutustaitojaan ja yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yhteiset projektit rakentavat yhteisöllisyyttä ja antavat uusia kokemuksia. Niiden avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöjä ja työtapoja sekä tarjota uudenlaisia elämyksiä, jotka innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden rakentamiseen. Vieraassa ympäristössä myös opettajan ohjauksellinen rooli muuttuu.

Virroilla Nuorisokeskus Marttisessa järjestetyssä Digiosalliseksi-työpajassa pohdimme näitä teemoja tiistaina 6.3. Olimme onnekkaita, sillä saimme työskennellä myös yhdessä Tredun opiskelijoiden kanssa.

Nuoret vastasivat kahteen Case-tehtävään, joissa tutustuttiin QR-koodien käyttöön, tavoitteellisen leirikoulupäivän järjestämiseen sekä messutapahtuman järjestämiseen. Raportointi tapahtui Padletin ja AnswerGardenin kautta. Projektisuunnittelussa tutustuttiin myös Kanban-pohjaan ja Trelloon.

Työpajan aluksi olimme Adobe Connectin kautta yhteydessä nuoriin ja kuulimme heidän ajatuksiaan työskentelystä. Vastaukset olivat kaksijakoisia. Osa piti helposti lähestyttävistä työkaluista ja kuvaili työskentelyä mukavaksi, joku esitti palautteessaan jopa ajatuksia siitä, miten voisi tulevassa työelämässään hyödyntää kyseisiä työkaluja.

Osa oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät valitsemamme digitaaliset työkalut oikeasti kiinnosta nuoria eivätkä ole osa nuorten maailmaa ja tapaa toimia. Me ohjaajat yllätyimme palautteesta: "Jos käytettäisiin vaan sitä Moodlea, kun se on tuttu."

Miten osallistaa nuoria?


Testiimme nuoret osallistuivat osana opiskeluaan. Mutta miten nuoret saataisiin kertomaan ajatuksiaan omaehtoisesti ja aloitteellisesti? Päivän kokemusten perusteella käytettävien työkalujen tulisi olla tuttuja. Pienetkin esteet, kuten meidän tapauksessamme muutamien opiskelijoiden hankaluudet QR-koodien lukemisessa, aiheuttivat harmitusta.

Siinä mielessä valitut työkalut olivat hyviä, että salasanoja ei tarvittu ja vastaukset saattoi antaa anonyymisti. Osa oli kuitenkin käyttänyt Padletia aiemmin ja heidän nimensä näkyivät vastausten yhteydessä. AnswerGarden-vastausten tulkinta on ohjaajille helppoa. Ehdotusten suosio on nopeasti havaittavissa sanapilvestä. Myös mobiilikäytössä AnswerGarden on Padletia helpompi.

Motivointikeinoina listasimme pelillisyyden hyödyntämisen. Kun vastaus olisikin loogisesti etenevä peli, jossa vastaus vaikuttaa aina seuraavaan kysymykseen, voisi osallistuminen olla mielekästä ja innostavaa.

Osaamismerkit, palaute ja tunne ohjaajan/vastapuolen läsnäolosta ovat myös tärkeitä. Osallistumisesta nuoren tulee saada onnistumisen kokemuksia, jotka synnyttävät itseluottamusta ja tunnetta omasta aktiivisuudesta. Nämä tunnekokemukset palkitsevat ja innostavat jatkamaan.

Tärkeintä on kutienkin löydettävyys. Nuoret eivät voi vastata, jos he eivät löydä kysysmysten äärelle. SnapChat ja WhatsApp ovat nuorille tuttuja työkaluja, mutta nuoristakin moni epäili etteivät ne sovellu kuitenkaan projektien ja teemapäivien suunnitteluun.

- Entäpä YouTube? Katson meilelläni videoita ja kommentoin niitä, kertoi eräs nuorista.

Ajatusleikkiä on mukava kehitellä eteenpäin. Millainen voisi olla osallistava ja vastavuoroinen YouTube-työskentely? Ohjaaja tekisi videoita, joissa kyseltäisiin haluttuja asioita ja vuorovaikutusta voitaisiin käydä keskusteluna videosta. Tärkeää tässä on ohjaajan aktiivinen rooli. Kun nuori innostuu vastaamaan, tulee hänen saada myös rohkaisevaa palautetta suhteellisen nopeasti.

Projektinhallinta-ohjelmistojen logiikka ei kertakäyttämällä aukea. Osa näki hyvänä, että esimerkiski Trellon avulla muistilapuista päästäisiin eroon. Joku toinen oli kuitenkin sitä mieltä, että miksi käyttää Trelloa, kun voi käyttää helposti saatavilla olevia muistilappujakin.

Yhtä oikeaa ratkaisua ei siis ole olemassa.

Päivän diat:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti